CURSUSSEN

CURSUSSEN 2018

Op zondag 2 september 2018 om 9 uur begint de ZWVRAC, de Zuid-West-Vlaamse radioamateurclub, weer met de jaarlijkse cursus basisvergunning in ons clublokaal.  Indien er kandidaten zijn beginnen we onmiddellijk met de eerste les.

De volgende data zijn dan voorzien voor de andere lessen met nu en dan onderbrekingen wegens clubactiviteiten.

02/09/18: om 9 uur

09/09/18: om 9 uur

23/09/18: om 9 uur

07/10/18: om 9 uur

14/10/18: om 9 uur

21/10/18: om 9 uur : praktijkles en praktijkexamen

Indien de kandidaten te kennen geven dat zij nog onvoldoende voorbereid zijn voor het theoretisch examen in Brussel geven we dan na het praktijkexamen nog eventueel een aantal lessen in onderlinge afspraak.

Dan is er nog de voorbereiding op het Harec examen. Zoals vroeger reeds aangekondigd ben ik nog altijd bereid om mensen die zich thuis voorbereiden te helpen om samen problemen met de examenvragen op te lossen. Dit vergt natuurlijk enige inspanning van de kandidaten om die vragen door te nemen. Het is niet altijd voor iedereen evident bij meerkeuzevragen te begrijpen waarom een bepaald antwoord bij een bepaalde vraag hoort en dan nemen we op dat ogenblik samen een stukje theorie door. Het initiatief komt in eerste instantie van kandidaten ON4.

ON4CBU, Ivan de lesgever.